Het Chinese probleem is helemaal niet opgelost

Iedere morgen kijkt men bij ons naar wat de afgelopen nacht gebeurde in China. Want, alhoewel er iedere keer weer geruststellende geluiden komen dat het allemaal wel wat meevalt in China, is toch niemand daar echt van overtuigd.

Het is meer een wishful thinking, want wanneer het in China echt mis gaat, dan zal als gevolg van de global economy tegenwoordig dit overal ter wereld grote gevolgen hebben.

Het eerste kwartaal leek de schade in China nogal mee te vallen, maar dat was grotendeels te wijden aan de enorme leningen die in de eerste drie maanden zijn verstrekt aan het bedrijfsleven. Een recordbedrag van maar liefst 1 biljoen Dollar. Dit zijn leningen verstrekt via het normale circuit, maar ook voor een deel via de schaduwbanksector.

Dit bracht even een kortstondige verlichting, maar net zoals dat meen junk het geval is: Er is meer nodig. Altijd maar meer.

En wat betreft verschijnen er nu toch donkere wolken aan de horizon, want in april is het aantal leningen aanzienlijk gedaald ten opzichte van de maand daarvoor. Volgens personeel van de Chinese banken is dit veroorzaakt door het grote aantal leningen in het eerste kwartaal, waardoor er nu en minder geld beschikbaar is om uit te lenen en er minder geschikte projecten zijn die daarvoor in aanmerking komen.

Dit betekent dan weer dat de drijvende kracht achter de Chinese en de wereldwijde groei van de afgelopen twee manden is verdwenen. En de te verwachten terugval zal behoorlijk zijn, want volgens de Chinese banksector is er ongeveer de helft minder geleend in april, dan in de maand maart.

De terugval in leningen kan voor een deel worden verklaard door het terugvallen van de onroerend goed markt. Huizenverkopen in populaire steden zoals Peking en Shanghai liepen in de maand april terug met 21,2 procent.

Maar, als april al slecht was, dan dreigt mei helemaal dramatisch te worden. In de eerste week van deze maand liep de verkoop van onroerend goed in de populaire steden met nog eens 49 procent terug, ten opzichte van de week daarvoor. De verwachting al met al is dan ook dat het aantal bankleningen voor het bedrijfsleven de komende tijd niet echt zal toenemen.

Er werden afgelopen januari grappen gemaakt in de Chinese banksector in de trant van: We hebben alle werk van een heel jaar in een maand afgehandeld. Die grap kon wel eens dichterbij de werkelijkheid zitten dan ze toen dachten.

Degenen die waarschijnlijk echt zullen lachen zijn degenen die erop gewed hebben dat de met een sneltreinvaart stijgende NPL (non performing loans) met een dreun terecht zullen komen op het Chinese financiële systeem, waardoor ze gedwongen zullen worden tot een grote devaluatie. Alleen in dit jaar 2016 al zullen er voor honderden miljarden Dollars aan NPO leningen zijn verstrekt.

Dit alles vormt weer meer bewijs dat na een korte opleving in maart, de Chinese economie in april weer terug is gelopen. Veel mensen wereldwijd zijn in de val getrapt dat ze dachten dat er in maart sprake was van een echte opleving in de Chinese economie.

De gevolgen van de sterk teruglopende leningen aan het Chinese bedrijfsleven zullen pas echt te merken zijn eind juni, begin juli. Vorig jaar begon China ook met devalueren in augustus, dit jaar misschien meer van hetzelfde.

China moet nu kiezen tussen een aantal kwaden. Als het opnieuw een nieuwe ronde van kredietverstrekking begint, dan zullen er enorme gevolgen zijn voor wat betreft de fallout van NPL. Wanneer het de kredietvoorziening gaat afremmen, dan zal dit onmiddellijk merkbaar zijn in de economische resultaten. Gevolgd door nog meer devaluatie en nog meer kapitaal dat met een sneltreinvaart China verlaat.

Dus, voor allen die dachten dat het Chinese probleem was opgelost is dit alles slecht nieuws. Heel binnenkort zie je weer (grote) krantenkoppen verschijnen over problemen in de Chinese economie.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!