31 schokkende feiten over ons land die u waarschijnlijk niet wist

Wij leven ogenschijnlijk in een land waarin zo goed als alle zaken tot in de puntjes zijn geregeld en daar zijn we trots op.

We kunnen ook best trots zijn op een hoop dingen die hier heel goed geregeld zijn, maar daarnaast zijn er ook een aantal toch wel schokkende dingen die allesbehalve zijn zoals ze zouden moeten zijn.

Zaken die stuk voor stuk onze aandacht verdienen omdat deze niet thuis horen in een land wat er prat op gaat de zaakjes goed voor elkaar te hebben.

Hier volgen de 31 punten:

1) Gemiddeld zijn er 600.000 mensen op zoek naar een inkomen uit arbeid.

2) Gemiddeld zijn er 400.000 gezinnen met een huurachterstand.

3) Gemiddeld zijn er 120.000 wanbetalers van de zorgpremies en eigen risicobijdrage.

4) Gemiddeld staat er een bedrag uit van meer dan een miljard aan kortlopende schulden.

5) Gemiddeld zijn er ca. 30 huisuitzettingen per dag, 18 voor huur- en 12 voor hypotheekschuld.

6) Gemiddeld zijn er 9000 faillissementen per jaar.

7) Gemiddeld zijn er per jaar 32.000 schuldsaneringen.

8) Gemiddeld leven 350.000 kinderen in armoede.

9) Gemiddeld werken 10.000 vrijwilligers voor ca. 100.000 gezinnen, afhankelijk van een voedselbank.

10) Gemiddeld plegen 1850 mensen per jaar zelfmoord.

11) Gemiddeld plegen daarvan 500 mensen zelfdoding vanwege rechterlijke vonnissen.

12) Gemiddeld moeten 32.000 gezinnen in de schuldsanering leven van ca. 50 euro per week.

13) Gemiddeld leven er 370.000 werkende gezinnen onder de armoedegrens.

14) Gemiddeld leven er 1200 gezinnen op straat zonder een dak boven hun hoofd.

15) Gemiddeld is de levensverwachting bij schulden 15 jaar korter.

16) Gemiddeld zijn er 200.000 kinderen zonder ontbijt naar school gegaan.

17) Gemiddeld hebben Kamerleden ca. €1.900 bruto per week aan inkomen.

18) Gemiddeld hebben grootverdieners veel aftrekposten voor de inkomstenbelasting.

19) Gemiddeld worden de 25 ultra-rijken in ons land per jaar en per persoon € 200 miljoen rijker.

20) Gemiddeld zijn 17 mln. burgers 50,9 mlrd./17 mln. = €3000 p.p. kwijt uit het Spaarfonds voor de AOW.

21) Gemiddeld zijn de vluchtelingen en migranten dik ontevreden over de al te sobere opvang.

22) Gemiddeld staan op dit moment 189.000 woningen leeg in vooral de krimpgebieden.

23) Gemiddeld stemmen Kamerleden tegen huisvesting van statushouders in leegstaande woningen.

24) Gemiddeld spelen de ministers en staatssecretarissen met hun mobieltje tijdens Kamerdebatten.

25) Gemiddeld stellen de journalisten geen vragen over corruptie en mismanagement in de politiek.

26) Gemiddeld komen de minima nooit aan het woord in publieke debatten op tv en in het parlement.

27) Gemiddeld komen klokkenluiders nooit rechtstreeks aan het woord in de Kamer en in de media.

28) Gemiddeld krijgen brievenschrijvers geen antwoord op vragen over bestuurs- en rechtskwesties.

29) Gemiddeld worden aangiften tegen beëdigde kennisdragers niet-ontvankelijk verklaard en opgelegd.

30) Gemiddeld worden aangiften van fraude door curatoren rond faillissementen altijd opgelegd.

31) Gemiddeld worden per jaar er 149.000 mensen door het CJIB gegijzeld zonder vonnis.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!