Zwitsers financieel expert verwacht totale rampspoed voor Europa

Eén van de mensen die de afgelopen decennia keer op keer goed bleek te zitten met zijn financiële voorspellingen zegt nu dat de wereld zich op een precair keerpunt bevindt.

Dan hebben we het over de oprichter en directeur van Matterhorn Asset Management AG in Zwitserland, Eygon von Greyerz.

Hij vergelijkt de huidige situatie in de wereld met de bekende Charles Ponzi, de man dikwijls wordt genoemd in verband met zogenaamde piramide investeringen, waarin hij de bestaande beleggers betaalde met geld van nieuwkomers, ook wel bekend als Ponzifraude.

Von Greyerz zegt dat een Ponzi en tegenwoordig een Madoff kleine criminelen zijn vergeleken bij wat overheden en centrale banken vandaag de dag doen. Want, of we nu Japan nemen, China, de EU of Amerika, ze opereren allemaal een Ponzi schema die vele, vele malen groter zijn dan de oorspronkelijke Ponzifraude.

In feite het opblazen van schulden door alsmaar weer nieuwe schulden te maken, waarbij er geen schijn van kans is dat die schulden ooit terug betaald zullen worden.

Zij geven dan niet de garantie op hun obligaties van een rendement van 50 procent zoals Ponzi dat deed of 12 procent zoals Madoff, maar ze garanderen terugbetaling. En zoals Mark Twain ooit zei: “Beleggers zullen nooit het rendement krijgen op hun geld noch hun geld terug, tenminste niet in werkelijke waarde”.

Hoe zouden landen zoals Amerika ooit in staat zijn om hun schulden terug te betalen? Amerika bijvoorbeeld heeft haar schuld ieder jaar sinds 1960 vergroot. En in dit jaar 1960 bedroeg hun schuld 280 miljard Dollar, terwijl we vandaag de dag praten over 19 biljoen Dollar.

Een land als China is er alleen al in deze relatief nieuwe eeuw in geslaagd haar schulden met een factor 16 te vergroten en deze schuld groeit nog steeds als kool. In 2008 had het een economische groei van 25 procent en nu zou het nog steeds een groei hebben van 5 procent, een cijfer waar velen aan twijfelen.

Want wanneer men kijkt naar werkelijke indicatoren voor de wereldhandel zoals transport, containervervoer en dergelijke dan lijkt het erop dat de wereldhandel zo goed als tot stilstand is gekomen.

Over Europa is heel Von Greyerz heel somber:

Hij is van mening dat de Europese superstaat een totale mislukking is, waardoor alle individuele landen ten onder zullen gaan. We weten dat Griekenland, Italië, Spanje en Portugal failliet zijn en ook zal dat spoedig het geval zijn met Frankrijk.

Maar, ook Duitsland is meegesleurd in deze puinhoop en hun banksysteem zal de blootstelling die zij hebben aan Europa niet overleven. De enorme hefboom op schulden van de Duitse banken, samen met hun derivatenposities staat er garant voor dat zowel Duitsland als Europa in elkaar zal storten.

Ook de verzekeringsbedrijven in Duitsland verkeren in moeilijkheden, net zoals de meeste verzekeraars in de wereld. Ze worden door de autoriteiten gedwongen om hun kapitaalsbasis te versterken in een tijd dat winsten sterk terug lopen. Ik heb keer op keer gezegd, verzekeringsbedrijven en pensioenfondsen zullen de komende neerwaartse trend niet overleven.

De consequenties daarvan zijn duidelijk. Verzekeringsdekking op allerlei gebieden zal verdwijnen en ook de meeste pensioenen. Er zijn zich maar heel weinig mensen bewust van deze risico’s en de gevolgen zullen afgrijselijk zijn.

We weten dat we ons momenteel in de grootste Ponzifraude uit de geschiedenis bevinden. Charles Ponzi zou groen van jaloersheid zijn geweest. Ook weten we dat bijna niemand ziet dat de keizer geen kleren aan heeft.

En zelfs degenen die het wel zien, houden vaak hun mond dicht omdat het niet in hun belang is om dit aan anderen te vertellen.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!