Steeds meer jonge volwassenen verwerpen kapitalistisch systeem

De maatschappij om ons heen is in snel tempo aan het veranderen. Zo is uit een nieuw onderzoek in Amerika gebleken dat meer dan de helft van de volwassenen onder de 30 heeft laten weten geen voorstander te zijn van ons huidige kapitalistisch systeem.

Nu betreft het hier een Amerikaans onderzoek, maar waarschijnlijk zou een dergelijk onderzoek een vergelijkbare uitkomst geven.

Ouderen zullen dit misschien afdoen als de “dwaasheid” van de jeugd, maar dit zijn wel de mensen die de toekomst vormen. En naarmate er meer ouderen zullen wegvallen, zullen zij meer belangrijke posities gaan in nemen.

Het onderzoek dat werd uitgevoerd door de bekende Harvard Universiteit laat zien, dat slechts 42 procent van de jong volwassenen voorstander zijn van een kapitalistisch systeem.

Waar het op lijkt is dat de jong volwassenen veel meer gecharmeerd zijn van een socialistische maatschappij, waarbij meer aandacht is voor de zwakkeren en hen die minder goed in staat om topprestaties te leveren in de huidige veeleisende maatschappij.

Dit is ook één van de redenen waarom de Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders het goed doet. Voor miljoenen en miljoenen jonge Amerikanen is een Hillary Clinton veel te veel verweven met de bankiers op Wall Street en geven zij de voorkeur aan Sanders. Wanneer het aan de jonge Amerikanen zou liggen, dan zou Clinton geen schijn van kans maken om de nominatie te winnen.

Nu is het natuurlijk ook niet zo dat het socialisme zaligmakend is, want dit kan ook een land naar de rand van de afgrond brengen zoals we dat nu zien met Venezuela. Een land zoals we in een eerder artikel zagen dat geen geld genoeg heeft om haar eigen geld te laten drukken.

Het Harvard is wel een duidelijke waarschuwing dat jonge volwassenen niet echt gelukkig zijn met de manier waarop dingen nu gebeuren. Voorheen was Amerika het land van de onbegrensde mogelijkheden, nu komt er een generatie die, wanneer ze de keus hadden, zou kiezen voor een socialistische overheid.

Een interessante vraag is natuurlijk of we hier te maken met een fenomeen dat alleen bij de jongere generatie voorkomt, of dat het iets is dat ook bij ouderen speelt.

Daarnaast heeft een ander Amerikaans onderzoek uitgewezen dat een gemiddelde Amerikaan iets van tien uur per dag bezig is met allerlei soorten amusement.

Zo wordt er gemiddeld ongeveer vijf uur per dag televisie gekeken, wordt er bijna drie uur naar de radio geluisterd, wordt de smartphone anderhalf uur per dag gebruikt en wordt er daarnaast nog ruim een uur per dag gesurft op internet.

Wanneer je dat allemaal bij elkaar optelt, dan blijft er ook niet al te veel tijd en/of energie over om op de ouderwetse manier ergens voor te gaan en zou vanuit dat oogpunt misschien ook wel gekozen worden voor een meer socialistische maatschappij.

Minder druk, minder presteren, zodat er genoeg tijd over blijft om de tien uur per dag amusement te kunnen blijven doen.

De bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit een Nielsen onderzoek uit 2014 met de titel “The Total Audience Report.

Maar ja, aan de andere kant, we komen terecht in een maatschappij waar werkzaamheden straks voor een groot deel uitgevoerd zullen worden door robots en waar nu al wordt gesproken over zaken zoals een basis inkomen voor iedereen en helikoptergeld.

En misschien wordt het daarom misschien straks ook wel een zaak dat mensen genoeg om handen moeten hebben om zich bezig te houden, omdat het geld gratis wordt verstrekt en het werk wordt uitgevoerd door robots.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!