Meer dan 300 miljard Euro aan contant geld wordt geschrapt door ECB

Afgelopen februari werd er door de Europese Centrale Bank nog in alle toonaarden ontkent dat het bezig was het terug dringen van contant geld en komt dus nu het bericht naar buiten dat het 500 Euro biljet geschrapt gaat worden.

De ECB zal niet langer het 500 Euro bankbiljet gaan drukken en er zullen per eind 2018 geen nieuwe 500 Euro biljetten meer worden uitgegeven. De nog resterende bankbiljetten zullen, voor nu, gewoon in omloop blijven. De bestaande 500 Euro bankbiljetten kunnen voor onbepaalde tijd bij banken worden ingewisseld.
Dit betekent dat in Europa het bankbiljet met de hoogste waarde het Zwitserse 1.000 Franc biljet. En dat is het biljet wat zonder enige twijfel nu de meest populaire in Europa gaat worden.

Het toch wel geniepige van dit voornemen van de ECB ligt in het feit dat ze doen voorkomen alsof er geen vuiltje aan de lucht is, want er zijn nog steeds de andere bankbiljetten.
Zo simpel als men wil doen voorkomen, ligt het echter niet. Wanneer je de totale waarde van alle 500 Euro bankbiljetten bij elkaar op telt, dan kom je op een totaal bedrag van 306,8 miljard Euro. Niet alleen dat, maar dit aantal is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Zo waren er bijvoorbeeld in 2005 voor een totaalbedrag van 150 miljard Euro aan 500 Euro biljetten in omloop, minder dan de helft van het huidige aantal.

Na het 50 Euro biljet is het 500 Euro biljet het meest populaire biljet in omloop. Wat er dus nu gebeurt is niets anders dan het beschikbare contante geld in de Eurozone met ruim 300 miljard Euro verminderen. Dat is natuurlijk mooi meegenomen voor de overheden en de banken die graag willen dat het contante geld helemaal gaat verdwijnen.
Er verdwijnt in één klap 30 procent van het totale contant geld in omloop. Oftewel, na het verdwijnen van het 500 Euro biljet, blijft er nog iets van 700 miljard Euro over.

Onder het mom van bestrijding van terrorisme, corruptie en drugdealers gebeurt ondertussen precies wat men voor ogen heeft en dat is het uitbannen van contant geld.
Wanneer je bovenstaande koppelt aan het steeds meer oprukkende negatieve rente fenomeen, dan zal het voor veel mensen moeilijk worden om hier aan te kunnen ontsnappen.

En dan kom je toch al snel uit bij goud en zilver als alternatieve mogelijkheden om je spaargeld te bewaren. Ook zal het terugdringen van contant geld er ook voor zorgen dat de prijs van goud en zilver de komende jaren misschien wel eens een aanzienlijke stijging zal kunnen doormaken.

De vraag die nu natuurlijk veel mensen zal bezig houden is of de Zwitserse Centrale Bank (SNB) eveneens over zal gaan tot het schrappen van het 1.000 Franc biljet. Dit bankbiljet alleen vormt op dit moment 60 procent van het totale Zwitserse contante geld in circulatie.

Steeds meer economen in Amerika proberen om het 100 Dollar biljet uit te bannen, dit uiteraard op de inmiddels afgezaagde gronden van belastingontduiking, drugsgeld en terrorisme. Mocht echter de Federal Reserve in Amerika besluiten om het 100 Dollar biljet te schrappen, dan zijn de rapen voor contant geld in Amerika helemaal gaar. Van het totale contante geld in omloop daar van 1,38 biljoen Dollar in omloop wordt 1.08 biljoen Dollar gevormd door het 100 Dollar biljet. Met andere woorden, dan zou daar 78 procent van het contante geld in één klap verdwijnen.

Dat zou geen slechte start zijn voor het totaal uitbannen van contant geld, gekoppeld aan een regime van negatieve rente (NIRP) en dit alles uiteraard in naam van bestrijding van belastingontduiking, financiële misdaden, terrorisme en corruptie.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!