De maatschappij zonder contant geld komt steeds dichterbij

Voor veel mensen is contant geld al iets dat thuis hoort in het verleden, want zij betalen al alles met hun pinpas of creditcard.

En stapje voor stapje wordt het ook degenen die nog wel de voorkeur geven aan het bij zich dragen van bankbiljetten onmogelijk om dit in de toekomst te blijven doen.

De voordelen van het niet hebben van contant geld worden door overheden en banken breed uitgemeten, want zij zijn voorstanders van het feit dat straks iedere financiële transactie geregistreerd staat.

De banken, waarschijnlijk vanuit het oogpunt dat ze daaraan verdienen en veel minder rompslomp (kosten) hebben als ze geen handelingen meer hoeven te doen met fysieke biljetten en overheden omdat ze volgens eigen zeggen op deze manier meer grip krijgen op terrorisme en uiteraard belastingontduiking.

Deze laatste twee argumenten worden ook gebruikt om nu afscheid te nemen van het 500 Euro biljet. Volgens overheden wordt dit biljet vaker gebruikt om iets te verbergen dan om iets te kopen.

Aan de andere kant heb je experts die zeggen dat criminelen ook niet op hun achterhoofd zijn gevallen en dat wel andere manieren hebben om geld wit te wassen, zoals bijvoorbeeld via nepbedrijven.

Niet alleen in Europa wordt nu korte metten gemaakt met contant geld, ook in Amerika wordt er achter de schermen volop aan gewerkt.

Zo is er vorige maand een geheime vergadering geweest in New York, waar meer dan 100 vertegenwoordigers van alle grote financiële instellingen aanwezig waren. Tijdens deze vergadering werd door een bedrijf dat gaat onder de naam Chain gaat een nieuwe technologie gepresenteerd waarbij Dollars worden omgezet naar wat men noemt digitaal bezit.

Het is de bedoeling dat deze nieuwe revolutionaire techniek gebruikt zal worden om de huidige betaalsystemen in de nabije toekomst te gaan vervangen. En dat is dan uiteraard ook weer een belangrijke stap vooruit richting een maatschappij zonder contant geld.

Wat dan wel weer heel vreemd is als dit zo goed voor de mensheid zou zijn, is waarom het dan weer een geheime vergadering moet zijn. Het schijnt dat iemand bij Bloomberg er per ongeluk achter is gekomen anders hadden we het nu nog niet geweten.

Het grote verschil met de huidige betaalsystemen en de nieuwe is dat er niet bedragen meer worden overgeboekt van de ene bank naar de andere bank, waarbij het soms dagen duurt voordat een bedrag van de ene naar de andere bankrekening is overgeboekt.

Met dit nieuwe voorgestelde systeem zou betalen en ontvangen volkomen gelijktijdig zijn.

Naast de invoering van betaalsystemen waar de gewone Dollars vervangen zullen worden door een soort digitale dollars, is men ook daar druk in de weer met de mogelijke afschaffing van het 100 Dollar biljet.

En wanneer we dan kijken naar een land als Zweden waar nu al 95 procent van alle betalingen plaats vind zonder contant geld, dan lijkt het erop dat de dagen van het contante geld geteld zijn.

Nu zal dit niet onmiddellijk worden afgeschaft en zal men voorlopig wel de beschikking blijven houden over kleine coupures en muntgeld, maar de grote biljetten zullen zeker verdwijnen en op termijn ook de kleinere en het muntgeld.

En of wij daar nu zo blij mee moeten zijn is natuurlijk de grote vraag. Voorstanders praten alleen maar over het gemak en tegenstanders vinden dat een overheid niet iedere financiële beweging die ze maken hoeft te volgen.

We zullen dan voorlopig maar even uitgaan van wat de Deense overheid zegt en dat is dat tegen 2030 in dat land alle cash zal zijn uitgebannen.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!