Waarom opeens de grote haast met het TTIP verdrag?

Amerika is de laatste jaren druk bezig met het pushen van de voor hen ontzettend belangrijke handelsverdragen zoals TTP en TTIP.

De eerste heeft betrekking op een verdrag tussen de landen uit Azië en Amerika en de tweede op een handelsverdrag tussen Amerika en Europa.

Voor een groot deel van de bevolking is het allemaal iets vaags en die hebben zoiets van, het zal allemaal wel. En een ander deel van de bevolking maakt zich ernstig zorgen.

Zeker is dat dit soort verdragen in het voordeel van de grote bedrijven zullen werken. Want, in die verdragen komen speciale clausules, waarbij bedrijven naar een “onafhankelijk” tribunaal kunnen stappen, wanneer ze het niet eens zijn met beslissingen van lokale overheden.

Je kunt bijvoorbeeld de situatie hebben dat een overheid zoals die van Nederland tegen een bedrijf zegt: “We willen jullie producten niet in dit land, omdat wij van mening zijn dat ze een gevaar opleveren voor de bevolking”.

Het bedrijf is het daar niet mee eens en dan wordt de clausule ISDS aangeroepen. Die letters staan voor Investor State Dispute Settlements. De naam zegt het al een beetje, het gaat om een dispuut tussen de investeerders c.q. aandeelhouders van een bedrijf en een Staat.

Probleem dat velen voorzien is dat een dergelijk onafhankelijk panel voornamelijk bestaat uit zogenaamde corporate layers. Die onafhankelijkheid van dat panel is dus heel twijfelachtig, maar de uitspraken die ze doen zijn wel bindend.

Wanneer een bedrijf zegt dat de belangen van hun investeerders wordt benadeeld door de starre houding van een nationale overheid en het panel is het daarmee is, dan wordt de nationale overheid vakkundig buitenspel gezet.

Dus, helemaal terecht dat mensen zich hier zorgen over maken, want dit zal in de praktijk betekenen dat onze eigen, door ons gekozen, overheid buitenspel wordt gezet en de belangen van de bedrijven in de praktijk vaak belangrijker zullen blijken dan bijvoorbeeld het welzijn van de lokale bevolking.

Dat is ook de reden dat er nu al een hoop weerstand is tegen dit verdrag, maar daar lijkt niemand van de machthebbers zich ook maar iets van aan te trekken.

Tot nu leek het erop alsof Amerika degene was die liep te pushen voor dit bedrag. Maar, nu Obama vandaag in Duitsland is, komt Merkel ineens met de opmerking dat er grote haast gemaakt moet worden met het TTIP verdrag.

De reden die Merkel geeft voor het nu doordrammen met het TTIP verdrag is het feit dat het dan opeens veel beter zal gaan met de economie. En dan zegt zij dat ze het heeft over de economie van Europa en dat die als gevolg van het verdrag zal groeien.

Zo te zien hoort Obama het dit keer letterlijk in Keulen donderen, want hij was er al vanuit gegaan dat dit verdrag niet meer rond zou komen tijdens zijn ambtsperiode. Nu wordt er ineens gesproken van een datum in januari waarbij het TTIP verdrag geratificeerd moet zijn.

Misschien bedoelt Merkel het goed en denkt ze werkelijk dat hierdoor de economie zal aanzwengelen, maar toch zal het nog een harde dobber worden om hier aan deze kant en de andere kant van de oceaan groen licht voor te krijgen.

Want, er zijn aan beide zijden van de plas heel wat mensen die vierkant tegen dit verdrag zijn.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!