Pensioenfondsen zijn onvoorstelbaar rijk en toch korten ze op pensioenen

Er verschijnen de laatste dagen veel berichten in de media over hoe moeilijk sommige ouderen het wel niet hebben.

Volgens de ouderenbond ANBO kan iets van 40 procent van de gepensioneerden niet rond komen van hun pensioen.

En als ze niet kunnen rondkomen, dan moeten ze uiteraard gaan bezuinigen, hetgeen dan ook velen doen.

ANBO baseert haar gegevens op een enquête die ze hebben gehouden onder 9.000 ouderen.

De klachten die ze veelal horen zijn dat de zorgpremies hoger worden, de gemeentebelastingen gaan omhoog en vooral dat de pensioenfondsen niet meer ieder jaar indexeren, waardoor ouderen er per saldo ieder jaar op achteruit gaan.

Nu heb je in ons land twee soorten gepensioneerden. Degenen zonder aanvullend pensioen degenen met aanvullend pensioen.

De eerste groep heeft totaal niets te maken met pensioenfondsen, omdat ze een absoluut minimaal pensioen hebben dat wordt betaald door de staat.

Gezien het accent wat er in de berichtgeving wordt gelegd op het feit dat de pensioenfondsen niet indexeren, moet het geklaag wel betrekking hebben op de tweede groep.

Een groep die het altijd nog veel beter heeft dan de eerste groep. Het aanvullend pensioen wat ze via hun werkgever hebben opgebouwd wordt dan misschien niet meer geïndexeerd, maar zij zitten toch nog lang niet zo laag als de eerste groep.

Natuurlijk zouden ouderen er niet in koopkracht op achteruit moeten gaan, ongeacht in welke groep ze zich bevinden. Echter, met de regels zoals die nu gelden voor pensioenfondsen en de steeds groter wordende groep ouderen zullen er best nog de nodige problemen ontstaan.

De eerste groep, zonder verder aanvullend pensioen kan eigenlijk niet verder uitgekleed worden, want zij zitten al op het absolute minimum.

Maar, de tweede groep is volkomen afhankelijk van de regels die de overheid heeft ingesteld voor de pensioenfondsen en die zijn toch wel aardig absurd.

Zo geeft een pensioenfonds een voorbeeld waarbij haar vermogen vanaf 2008 meer dan verdubbeld is, maar door de pensioenregels van de overheid staan ze er beroerder voor dan ooit.

De enige conclusie die je dan ook kunt trekken is dat er iets goeds mis is met systeem .

Nederland heeft een pot met pensioengeld van ongeveer 1.400 miljard Euro. Daarnaast komt er ieder jaar ongeveer 33 miljard Euro aan premies binnen en wordt er 28 miljard Euro aan pensioenen uitbetaald.

Zelfs als er de eerstvolgende 50 jaar geen stuiver aan premie betaald zou worden, dan nog hebben de pensioenfondsen voldoende geld om alles uit te kunnen betalen.

Dat pensioenfondsen buffers moeten aanhouden is een goede zaak. Maar de buffers zoals die nu door de overheidsberekeningen worden aangehouden zijn absurd.

Of zoals iemand zei: Pensioenfondsen worden gedwongen zichzelf arm te rekenen met een hele lage marktrente, terwijl ze dat helemaal niet zijn en gemiddeld rendementen behalen van zeven tot acht procent.

Wanneer de rente negatief zou gaan en het huidige systeem blijft gehandhaafd, dan is het hek helemaal van de dam en wordt het verschil tussen de door de overheid opgedrongen berekeningen en de werkelijke verdiensten van de pensioenfondsen nog veel groter.

En dus komt er ieder jaar in feite een verlaging voor de ouderen door het weer niet indexeren van de pensioenen en worden degenen die het hardst hebben gewerkt tijdens hun leven en het meest hebben gespaard voor hun pensioen relatief gezien de grootste slachtoffers.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!