Het rommelt in de top van de financiële wereld

Voor de doorsnee bevolking zijn alle bankiers zo ongeveer hetzelfde, maar in de werkelijke wereld gaat die vlieger niet helemaal op.

Je hebt de “gewone” bankiers en je hebt de centrale bankiers. De laatsten zijn degenen die via de Centrale Bank van een land of continent tot op zekere hoogte het monetaire beleid bepalen.

Tegenwoordig gaat dat laatste zelfs zover dat de aandelen beurzen voor een groot deel al niet meer kijken naar de economische resultaten, maar naar de stimuleringsmaatregelen van de centrale bank. Dat dit nu geregeld lijdt tot botsingen tussen de centrale bankiers zoals een Mario Draghi en de “gewone” bankiers lijkt duidelijk. Deze laatste groep heeft een beetje genoeg van al die stimuleringsmaatregelen en vindt dat de economie het maar op eigen houtje moet gaan doen.

Dat het rommelt in de top blijkt uit het feit dat sommige banken in Duitsland vanwege de lage rente of zelfs negatieve rente hun geld niet meer de ECB willen parkeren, maar dit als contant geld willen bewaren waardoor ze geen extra kosten hoeven te maken. Banken betalen bij de ECB 0,3 procent aan negatieve rente voor het bewaren van hun geld.

Ook in Nederland begint nu kritiek te klinken in de vorm van de baas van de ABN-AMRO, Gerrit Zalm. Duidelijk is dat Zalm het ook niet eens is met het beleid van een alsmaar lager wordende rente van een ECB en hij waarschuwt dan ook, dat de consumenten in ons land straks mogelijk ook rente moeten gaan betalen voor het bewaren van hun tegoeden bij de bank.

Dit is nu nog niet het geval, maar als de ECB de rente nog verder gaat verlagen, dan is dit een niet onmogelijk scenario. Grappige is dat Zalm niet alleen waarschuwt voor het feit dat steeds meer mensen dan contant geld willen gaan opnemen, maar ook dat het risico van inbraken zal toenemen.

Een land waar de negatieve rente voor consumenten inmiddels wel is ingevoerd, is Japan en daar is men inderdaad druk bezig om geld in contante vorm van de bank te halen en dit thuis te bewaren in kluisjes.

Mocht er op een gegeven moment wereldwijd een negatieve rente voor consumenten ontstaan en zouden steeds meer mensen contant geld willen opnemen, dan ontstaat er weel een heel ander probleem, simpelweg omdat er bij lange na niet genoeg contant geld in omloop is om aan die vraag te kunnen voldoen.

Daar komt bij dat er steeds meer geluiden komen om bijvoorbeeld het 500 Euro biljet en in Amerika het 100 Dollar biljet af te schaffen. Dit wordt dan gedaan in het kader van het zijn meestal criminelen die hun toevlucht zoeken in grote biljetten en tegenwoordig wordt alles zo ongeveer per pin betaald. Maar, wanneer deze grote biljetten verdwijnen, dan verdwijnt ook direct meer dan de helft van het contante geld in omloop.

Maar, goed negatieve rente is niet de weg om te gaan en Gerrit Zalm spreekt dan ook de hoop uit dat het hierbij blijft. Temeer omdat de Europese economie op zich helemaal niet zo slecht draait aldus de ABN-AMRO voorman. Zalm is dan ook van mening en met hem vele collega’s dat nog meer van dit soort maatregelen van de ECB averechts zullen werken. De tijd zal het leren of Draghi voorlopig vindt dat het genoeg is geweest.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!