Wat is de werkelijke waarde van het Oekraïne referendum?

Morgen is de grote dag voor het referendum in verband met het Associatieverdrag met de Oekraïne.

Een referendum dat de overheid liever niet had gehad, niet omdat het de regering zou kunnen stoppen in haar plannen omdat het slechts een raadgevend referendum betreft, maar wel omdat het lastig is voor de overheid om de wensen van de bevolking volledig naast zich neer te leggen.

De bulk van de bevolking heeft echt geen flauw idee waar het nu precies over gaat en dat heeft dan weer tot gevolg dat een groot deel daarvan maar helemaal niet gaat stemmen.

De overheid doet de laatste dagen via de publieke omroepen haar uiterste best om de bevolking ervan te overtuigen om toch vooral ja te stemmen.

Maar, het is juist diezelfde overheid die een kapitale fout heeft gemaakt door de bevolking het fabeltje te vertellen dat het alleen maar om een handelsverdrag gaat, te vergelijken met verdragen zoals wij die ook hebben afgesloten met landen als Chili en Marokko.

Ze zeggen dit omdat er in het verdrag niet expliciet wordt gezegd dat het een voorbereiding is op volledige toetreding, maar mensen die het verdrag hebben bestudeerd komen tot de conclusie dat dit wel degelijk het geval.

In een normaal handelsverdrag worden geen militaire clausules opgenomen en ook wordt er van het andere land niet verlangd dat ze zich zo snel mogelijk conformeren aan de Europese wetgeving. Zaken die in het verdrag met de Oekraïne wel degelijk aan de orde komen.

Het Associatieverdrag met de Oekraïne is dan ook wat tekst betreft minimaal een keer zo dik als handelsverdragen met andere landen.

Het is juist dat mensen voelen dat ze worden voorgelogen wat er voor zorgt dat men daarom tegen gaat stemmen.

Niet dat het in de praktijk allemaal echt veel zal uitmaken.

In de eerste plaats moeten iets van 30 procent van de stemgerechtigden hun stem uitbrengen om het referendum rechtsgeldig te doen zijn. Er is een hele grote kans dat die drempel al niet wordt gehaald.

Er zijn al diverse rechtszaken geweest over het feit dat gemeentes nu niet bepaald enthousiast meewerken door maar een heel beperkt aantal stemlocaties ter beschikking te stellen. Natuurlijk gebeurt dat bewust, want als men van nationale en lokale overheden moet stemmen, dan staat er bij wijze van spreken op iedere hoek van de straat een stemlokaal.

Wanneer er dan ondanks alle tegenwerkingen toch nog voldoende mensen komen stemmen, dan zal zoals de peilingen er uit zien, het nee kamp ruimschoots gaan winnen.

Maar, meer als een symbolische waarde zal dit alles echt niet hebben. Er zijn al eerder referenda geweest, waar men zich tegen bepaalde Europese zaken uitsprak. Maar Europa zou Europa niet zijn als men daar niet creatief mee om zou gaan.

Dus, zelfs bij een voldoende opkomst en een nee stem van het Nederlandse volk is er weinig aan de hand.

Tenslotte hebben 27 van de 28 landen het verdrag al geratificeerd en zijn delen ervan al vanaf 1 januari dit jaar in werking getreden.

Bij een nee heeft de Nederlandse overheid de keus om de uitslag naast zich neer te leggen en het verdrag toch te ratificeren of te luisteren naar de stem van het volk en het niet te doen.

Dan zal er misschien een tussenoplossing worden gevonden, waarbij het handelsverdrag van het bestaande Associatieverdrag wordt losgekoppeld van het politieke en deze dan afzonderlijk van elkaar in werking zullen treden.

Het zal dan zoals gewoonlijk een stille Europa operatie betreffen, waarvan de grote meerderheid van de bevolking geen idee heeft dat het plaats vindt.

De enige praktische waarde van een overtuigende nee stem zou zijn een duidelijk signaal naar Europa en de Nederlandse overheid dat er wat de burgers van dit land betreft nog veel dingen verbeterd dienen te worden.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!