Hoog minimumloon misschien niet goed voor de maatschappij

Hoog minimumloon misschien niet goed voor de maatschappij

Onze maatschappij gaat op steeds vreemdere manieren functioneren en dingen waarvan wij dachten dat die goed waren, blijken dat in de ogen van sommigen totaal niet te zijn. Toen mensen nog werkten voor een hongerloon, riep iedereen moord en brand want voor het uitvoeren van werkzaamheden moet terecht tenminste een bepaald bedrag worden betaald, anders…