Worden de problemen met de vergrijzing zwaar onderschat?

Een probleem dat op de loer ligt en dat alles en iedereen maar een beetje voor zich uit blijft schuiven is de vergrijzing van de bevolking in ons land.

We hebben er wel vaker iets over gehoord, maar weinigen beseffen hoe snel het eigenlijk allemaal gaat.

Even als voorbeeld:

Op 1 januari 2009 bedroeg het aantal 65 plussers in ons land 2,4 miljoen mensen. Over 9 jaar, in 2025 zullen dat er maar liefst 3,8 miljoen zijn. Daar blijft het niet bij, want dit aantal zal de jaren daarna doorstijgen naar 4,7 miljoen.

Dit betekent dat het deel van de bevolking dat boven de 65 is procentueel ieder jaar aanzienlijk zal toenemen, hetgeen dan ook weer betekent dat de werkenden een steeds grotere last op hun schouders te dragen zullen krijgen.

Dit noemen ze met een mooi woord de grijze druk. Die druk wordt uitgedrukt in een percentage 65-plussers ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking. Dit is de groep in de leeftijd tussen de 20 en 64 jaar.

In 2012 bedroeg dat percentage 27 procent en in 2040 zal dat percentage zijn gestegen tot 51 procent. Even simpel gerekend, betekent dit wanneer de complete bevolkingsgroep in de leeftijd tussen 24 en 65 zou werken er in 2040 voor iedere werkende één 65-plusser is.

De pensioenfondsen schreeuwen nu al moord en brand en moeten al bijna ieder jaar korten. Je vraagt je af hoe die situatie zal zijn wanneer de vergrijzing de komende jaren pas echt in zet.

En dan is er natuurlijk nog de AOW die door de overheid ieder jaar moet worden uitgekeerd aan de 65-plussers.

Langzaam maar zeker begin je nu toch regelmatig berichten in het nieuws tegen te komen, waaruit blijkt dat bijna niemand echt heeft nagedacht over de problemen die de vergrijzing met zich mee zal brengen.

Typerend is ook dat wanneer dit gebeurt, het niet de overheid is die dit soort dingen onder de aandacht brengt, maar instanties zoals de Ouderenbond ANBO.

Zo luiden zij nu de alarmklok omdat een onderzoek dat zij hebben gehouden blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten denkt in 2020 niet over voldoende seniorenwoningen te beschikken.

Maar liefst 53 procent van de ondervraagde gemeentes voorziet problemen en dit speelt dan vooral in de wat kleinere gemeentes met minder dan 100.000 inwoners.

Bijkomend probleem is ook dat niemand over exacte cijfers schijnt te beschikken, dus blijft het grotendeels giswerk. Van de ondervraagde gemeentes zegt dan ook 40 procent dan ook niet te weten hoe groot het tekort in de nabije toekomst zal zijn.

De ANBO weet het ook niet zeker, maar schat dat het tekort op dit moment ongeveer 60.000 seniorenwoningen bedraagt en dat dit aantal de komende tien jaar zal verdrievoudigen.

Het is niet alleen de vergrijzing die voor grote tekorten gaat zorgen van seniorenwoningen, maar ook het beleid van de overheid draagt hiertoe bij.

Op zich is het natuurlijk heel mooi dat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en een normaal leven leiden, maar dat vergt dan wel weer allerlei aanpassingen aan bestaande woningen of een voldoende aanbod van seniorenwoningen.

Hier hebben we een voorbeeld over hoe weinig er wordt gedaan aan echte planning. De ANBO doet een onderzoek, laat alles en iedereen weten dat wanneer er niet snel actie wordt ondernomen zij op basis van hun onderzoek denken dat er over tien jaar een paar honderdduizend seniorenwoningen tekort zullen zijn, en daar houdt het vervolgens mee op.

Waarschijnlijk hebben we over tien jaar een kabinetscrisis waarbij iedereen verbaasd uitroept dat ze nooit hebben geweten dat er zo’n groot tekort is aan seniorenwoningen.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!