Krijgen honderdduizenden Nederlanders een deel betaalde huur terug?

Nederland is één van de weinige landen ter wereld waar mensen scheef kunnen wonen. Voor niet ingewijden is dat vaak een heel vreemd begrip en men denkt dan ook al heel snel aan het wonen in bijvoorbeeld Amsterdam in zo’n huis dat dreigt om te vallen, maar nog net overeind blijft staan.

Daar heeft het allemaal niets mee te maken, maar wel alles met het feit dat mensen die eigenlijke teveel verdienen voor een sociale huurwoning gewoon lekker blijven zitten waar ze zitten, want zo goedkoop zullen ze nooit meer wonen.

Dus heeft de overheid in 2013 besloten dat mensen in een dergelijke situatie jaarlijks een grotere huurverhoging mogen krijgen, dan mensen die minder verdienen.

Om dat te kunnen bepalen vragen verhuurders inkomensgegevens op bij de belastingdienst die deze verstrekt, in zoverre dat ze niet het exacte bedrag doorgeven, maar wel in welke inkomensgroep iemand zit.

Echter, vorige maand heeft de rechtbank een uitspraak gedaan, waarbij werd gesteld dat de belastingdienst niet de inkomensgegevens mag verstrekken aan de verhuurders van sociale huurwoningen.

Hiervoor moet volgens de rechtbank een wetswijziging worden doorgevoerd. De zaak was aangespannen door een verhuurder die het er niet mee eens was dat de belastingdienst zijn gegevens had doorgegeven aan de verhuurder.

Dus spelen er nu twee zaken. Om de inkomensafhankelijke huurverhoging voor dit jaar uit te voeren, zou de wet tijdig moeten worden aangepast, hetgeen nog maar de grote vraag is of dat allemaal zal lukken en de tweede is dat mensen gaan protesteren tegen de doorgevoerde huurverhogingen van de laatste jaren, omdat er door de belastingdienst onterecht gegevens zijn verstrekt.

Net zoals je bij werknemers een vakbond hebt, zo heb je voor huurders een Woonbond. En deze Woonbond wilde met de belastingdienst en de verhuurders om tafel voor het treffen van een schikking. Echter de betrokken partijen hebben aangegeven niet te willen praten en dus stapt de Woonbond naar de rechter om in een Kort Geding een aantal zaken te eisen.

Zo wil het bij de rechter een besluit afdwingen dat de belastingdienst onmiddellijk stopt met het verstrekken van gegevens. Ze doen dat op dit moment nog steeds, ondanks de uitspraak van de rechtbank en ondanks het feit dat er nog geen wetswijziging is geweest.

Daarnaast wil de Woonbond namens de huurder het niet misselijke bedrag van 300 miljoen Euro terug eisen.

Het bedrag klinkt hoog, maar het gaat dan ook om honderdduizenden huurders. De Woonbond wil het liefst een collectieve regeling treffen, maar indien nodig zullen alle verhuurders afzonderlijk een bedrag terug gaan eisen.

Het betreffende Ministerie van Wonen en Rijksdienst laat weten dat er geen enkele sprake kan zijn van een schikking omdat er niemand is die enige schade heeft geleden.

Volgens de minister Stef Blok is hier slechts sprake van een “technische onvolkomenheid” die zo snel mogelijk zal worden gerepareerd en dat hij absoluut niet van plan is om de wet aan te passen.

Dat betekent dat de scheefhuurders ook dit jaar een hogere dan gebruikelijke huurverhoging tegemoet kunnen zien.

Dus, nu wordt de vraag voor de rechter: Hebben de scheefhuurders de afgelopen jaren onterecht een grotere huurverhoging betaald vanwege de niet toegestane activiteiten van de belastingdienst of zal de rechter oordelen in de filosofie van de Minister die het heeft over technische onvolkomenheden.

Een interessante zaak, waarbij hoge bedragen op het spel staan.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!