Consumentenvertrouwen loopt weer snel terug

Er doen zich op dit moment in ons land en in de wereld een aantal merkwaardige ontwikkelingen voor.

Aan de ene kant zien we overal berichten dat het goed gaat met Nederland en dat bijvoorbeeld de huizenverkoop weer goed in de lift zit.

Aan de andere kant zien we voor onze ogen de ene na de andere grote winkelketen failliet gaan en duizenden mensen hun baan verliezen.

Aan de ene kant lijkt het wel of op de Amsterdamse beurs iedere dag de zon schijnt, want de AEX index klimt alweer naar ongekende hoogte.

Aan de andere kant zien we dan weer grote thuiszorg organisaties zoals TSN failliet gaan, waarbij wederom talloze mensen hun baan verliezen.

Daarnaast lezen we dan overal de rampzalige verhalen over de pensioenfondsen en hoe deze door de lage of negatieve rente niet langer in staat zijn om de verplichte dekkingsgraad te halen, waardoor ook dit jaar wederom grote aantallen ouderen gekort zullen worden op hun pensioen waarvoor ze een leven lang hebben gewerkt en gespaard.

Misschien niet zo vreemd dan, dat ondanks schijnbaar goede berichten de bevolking toch behoorlijk wantrouwig is. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers zoals die door het CBS zijn gepubliceerd.

Jarenlang is dat consumentenvertrouwen heel laag geweest, met misschien wel het dieptepunt in begin 2013 toen het vertrouwen op -44 stond. Daarna is het nog lange tijd negatief gebleven, maar wel gestaag omhoog gekrabbeld totdat het vertrouwen ongeveer een jaar geleden opeens positief werd.

Die lijn werd eigenlijk het gehele jaar vastgehouden tot zelfs een + 9 in het najaar. Daarna ging het weer naar beneden en in februari dit jaar dook het vertrouwen weer naar – 1 en nu staat dat cijfer op – 4.

Het hoogste consumentenvertrouwen ooit, werd een hele tijd geleden behaald en wel in april 2000 toen het op + 27 stond.

Alhoewel dit misschien niets zegt over de werkelijke stand van onze economie, zegt het wel dat er op dit moment weer meer pessimistische dan optimistische mensen zijn.

Dus, wat zou er de oorzaak van zijn dat de consument het vertrouwen weer begint te verliezen, nadat het eindelijk in 2015 na jaren van ellende weer de goede kant op ging?

Een van de redenen zou kunnen zijn dat er vanaf eind vorig jaar eigenlijk alleen maar negatief nieuws is verschenen over vluchtelingen. Dit begon natuurlijk na de ongeregeldheden in Duitsland op oudejaarsavond en heeft sinds die tijd lange tijd de voorpagina’s van de kranten in beslag genomen.

Nu is er eindelijk een overeenkomst met Turkije, alhoewel dit in de praktijk natuurlijk nog de nodige haken en ogen zal opleveren. Maar, het lijkt er in ieder geval op dat er een beetje licht aan het eind van die tunnel verschijnt.

Naast bovengenoemd probleem is er nog het mogelijk verlaten van de Europese Unie door Engeland, het zogenaamde Brexit, waarover toch veel mensen zich zorgen maken.

Daarnaast lopen zowel de economie in Amerika als in China behoorlijk terug en krijgen wij nu de schrikverhalen van: Wat gebeurt er als een Donald Trump wordt gekozen als president van Amerika?

Volgens de Economist Intelligence Unit is Donald Trump een dusdanig groot gevaar dat deze in staat moet worden geacht om de wereldeconomie te ontwrichten. Dat niet alleen, ook ziet men hem als een grote bedreiging voor de nationale veiligheid van Amerika.

Trump wordt ingedeeld in de top tien dreigingen op deze wereld en zelfs een nog grotere dreiging geacht dan een Brexit. Men beschouwt hem als even gevaarlijk als de dreiging van jihadistisch terrorisme.

Nu zullen de verdere capriolen van een Donald Trump misschien niet direct van invloed zijn op het consumentenvertrouwen in ons land, maar de combinatie van allerlei dreigende berichten zal de stemming absoluut geen goed doen.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!