Waarom zijn er zo ontzettend veel zieke mensen in dit land?

Over niet al te lange tijd hoopt Nederland de 17 miljoen inwoners te bereiken. Dat zijn een hoop mensen op een relatief klein stukje grond.

Nu wordt er vaak gesteld dat mensen die in Nederland wonen bij de gelukkigste mensen ter wereld behoren. Dit, omdat er in dit land ondanks alle bezuinigingen waarschijnlijk toch nog een hoop dingen voor mensen worden geregeld.

Zo is het niet overal ter wereld gebruikelijk dat je je loon of salaris krijgt doorbetaald als je ziek bent. Mensen hier vinden dat heel normaal, maar in heel veel landen is dat niet het geval.

Woon en werk je bijvoorbeeld fulltime in Australië, dan heb je als werknemer recht op tien betaalde ziekdagen per jaar. Wanneer je daar ’s morgens wakker wordt met hoofdpijn en je moet naar je werk, dan denk je toch wel even goed na, voordat je je ziek meldt.

Bij ons in Nederland is dat anders. Niet alleen zijn de voorzieningen hier beter, maar we hebben hier ook veel meer zieke mensen.

Er zullen misschien maar weinig landen ter wereld zijn, waar het aantal chronisch zieken onder bevolking iets van bijna 30 procent bedraagt.

We hebben in dit land een totaal van 5,3 miljoen chronisch zieken en van die groep heeft 2 miljoen mensen meer dan één chronische ziekte.

Boven op al die chronisch zieke mensen, hebben we dan ook nog eens de mensen die “gewoon ziek zijn”, dat wil zeggen, een griep, een gebroken been en allerlei andere kwalen die niet chronisch zijn.

En dan verschijnt er deze week een artikel in Trouw waarin melding wordt gemaakt van het feit dat de helft van de mensen die ziek hebben gemeld voor hun werk, medisch niets mankeren.

De vereniging van bedrijfsartsen schat dit percentage nog veel hoger, namelijk tussen de 70 en 80 procent.

Wanneer die cijfers kloppen dan lijkt het duidelijk dat ziekteverzuim voor een groot deel van de werknemers wordt gebruikt als een mogelijkheid om betaald verlof te krijgen.

In het Trouw artikel worden dan allerlei redenen aangevoerd waarom mensen dit doen. Zo zou dit het resultaat kunnen zijn van een niet zo prettig functioneringsgesprek, een ziek familielid of financiële problemen.

De Arbodiensten willen nu dat werkgevers meer aandacht besteden aan eventuele problematiek van de werknemer buiten de werkvloer. Hierdoor zou volgens hen het ziekteverzuim met een aanzienlijk percentage terug gedrongen kunnen worden.

Het komt allemaal over als een beetje vreemde redenatie. Er is alle begrip voor degene die oneigenlijk gebruik maakt van de ziektewet en degene die voor alle kosten daarvan moet opdraaien, moet meer moeite doen om te voorkomen dat die werknemer dat doet.

Voor grote bedrijven is dit misschien allemaal nog wel te betalen, maar kleine werkgevers komen soms in de grootste moeilijkheden terecht, wanneer werknemers zich ziek melden. Als er maar een paar man zijn in het bedrijf om het werk te doen, dan wordt het heel moeilijk om dezelfde omzet te halen die nodig is om alle kosten te kunnen betalen.

We zijn gelukkig in Nederland dat we voorzieningen hebben om te zorgen dat in geval van ziekte er in ieder geval brood op de plank komt. Dat je niet ziek in bed hoeft te leggen en je af te vragen hoe de hypotheek deze maand betaald moet worden.

En natuurlijk is het waarschijnlijk goed als problemen die niet direct gerelateerd zijn aan de werkvloer bespreekbaar gemaakt kunnen worden, waardoor mensen meer ontspannen hun werk kunnen doen. Maar de poging om dat te doen, moet dan ook van twee kanten uitgaan.

Het laatste dat we in dit land willen is dat we in de toekomst het Australische model kennen, waarbij je ziek mag zijn, maar absoluut niet te lang, want anders gaat het je als werknemer geld kosten.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!