Nederlandse leger daklozen groeit op dit moment niet verder

Wie aan Nederland denkt, denkt niet aan daklozen. Dat is iets waar je over leest in vreemde landen waar niemand iets om een ander geeft, maar niet in ons land waar iedereen toch geeft om een ander en waar niemand letterlijk in de kou hoeft te staan.

Niets is minder waar, want volgens de nieuwste cijfers van het CBS is het aantal daklozen in ons land sinds 2009 met maar liefst 74 procent gestegen. In werkelijke aantallen betekent dit een toename van 13.000 daklozen.

Dan maken ze ook nog onderscheid tussen allochtone en autochtone bewoners van dit land. Bij de eerste groep is het aantal daklozen in de periode van 2009 tot 2015 verdubbeld, terwijl de toename van de autochtone daklozen iets minder groot was.

Al met al betekent dat er vorig jaar iets van 31.000 mensen op straat rond zwierven zonder vaste plek om te slapen. Mensen die waren aangewezen op de opvang, openbare gebouwen of familie of vrienden. Dit laatste is als je de daklozen mag geloven iets dat altijd maar van heel tijdelijke aard is, omdat mensen daar heel snel genoeg van krijgen.

Dan hebben we het in bovenstaande alleen over die daklozen die in een register voorkomen. Heel veel daklozen staan helemaal nergens geregistreerd, dus het aantal werkelijke daklozen zal nog vele malen groter zijn. Waarbij we alle illegale daklozen in dit land nog helemaal buiten beschouwing laten uiteraard.

Volgens de Telegraaf is de toename van het hoge aantal daklozen onder de autochtone bevolking te wijten aan het feit dat mensen boven de 50 massaal worden afgedankt en vervangen door jongere en goedkopere (allochtone) krachten.

Deze mensen krijgen grote problemen wanneer ze hun baan kwijt raken en uiteindelijk in de bijstand terecht komen. Hun koophuis moet met spoed worden verkocht omdat ze die niet meer kunnen betalen en een inkomen om een huis in de vrije sector te huren is er niet natuurlijk.

Ze zouden dan theoretisch in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, maar met de lange wachtlijsten vanwege de vluchtelingen kunnen ze dat in de praktijk vergeten en zijn ze formeel dakloos.

We praten dan over mensen die een het grootste deel van hun leven hebben gewerkt, gespaard en die helemaal niets verkeerds gedaan hebben. Het geld wat ze hebben opgespaard is natuurlijk allang op gegaan aan noodzakelijke uitgaven en ze zijn letterlijk nog verder van huis dan de vele vluchtelingen die op de stoep staan.

Dat betekent dat we in dit land een soort nieuwe vluchtelingen gaan krijgen. Mensen die niet afkomstig zijn uit verre streken, die geen gelukszoekers zijn, maar hier geboren en getogen, maar wel mensen zijn die niet op hulp hoeven rekenen. Mensen die letterlijk en figuurlijk in de kou blijven staan.

Ongeacht welke politieke stroming iemand aanhangt, je zou toch verwachten dat hulp aan naasten begint bij de mensen in je directe omgeving. Maar, tegenwoordig is het zo in ons land dat wanneer je niet uit verre streken komt zonder paspoort, je nergens op hoeft te rekenen.

Bovenstaande cijfers van het CBS zijn cijfers waar je je als beschaafd land diep voor moet schamen. Er is ook een klein beetje goed nieuws is en dat is dat het aantal daklozen op dit moment niet verder groeit. Dat schijnt dan weer verband te houden met het feit dat het economisch gezien weer iets beter gaat dan enkele jaren geleden.

Aan de andere kant, ondanks alle stimuleringsmaatregelen van Centrale Banken wil het maar niet echt vlotten met de wereldeconomie en wanneer dit land opnieuw getroffen zou worden door een recessie of erger, dan zal het leger daklozen weer met hoge percentages verder groeien.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!