Een Centrale Bank kan niet kunstmatig een economie weer op gang krijgen

Na de financiële crisis in 2008 werd de wereld eigenlijk weer uit het slop getrokken door China.

Dat was het land waar de economie voorspoedig groeide en China had behoefte aan werkelijk alles. Grondstoffen schoten omhoog, want eigenlijk alles wat maar beschikbaar kwam op de markt werd opgekocht door China.

Echter, zoals we nu inmiddels meer en meer gaan merken is de Chinese groeimotor tot stilstand gekomen, waarbij het grootste deel van de wereld dit nog niet echt schijnt te beseffen. Dit komt natuurlijk mede door het feit dat China heel goed schijnt te zijn in het presenteren van gunstige cijfers.

Ook al sinds de vorige crisis zijn de Centrale Banken bezig met allerlei stimuleringsmaatregelen om ook de Westerse economieën weer op gang te krijgen. We hebben de programma’s gehad van geld bijdrukken, wat dan met een mooi woord quantitative easing wordt genoemd en we hebben een steeds lagere rente gezien.

Kwantitatieve versoepeling of vrijer vertaald kwantitatieve geldverruiming is vergroting van de geldvoorraad door een centrale bank door middel van de aankoop van effecten zoals staatsobligaties.

Dit alles heeft ook niet geresulteerd in het gewenste effect, want het blijft wereldwijd kwakkelen met de economie.

Beleggers op de beurs zijn nu al zo gewend aan stimuleringsmaatregelen van de Centrale Bank, dat ze hevig teleurgesteld zijn, wanneer dit niet snel genoeg komt.

Aanstaande donderdag is het weer zo ver, want dan kijkt iedere belegger reikhalzend uit naar wat voormalig Goldman Sachs bankier, Mario Draghi, als hoofd van de Europese Centrale Bank, ECB, voor stimuleringsmaatregelen zal afkondigen.

Wanneer de rente nog verder zal worden verlaagd, dan zal dit grote problemen opleveren voor niet alleen mensen met spaargeld, maar vooral voor de pensioenen. Zo moeten banken die gewend zijn om geld wat ze niet onmiddellijk nodig hebben bij de ECB te parkeren en daar moeten ze nu 0,3 procent rente voor gaan betalen.

Voor iets van veertig procent van staatsobligaties moet tegenwoordig worden betaald, in plaats van dat het iets oplevert zoals voorheen het geval was.

forum Discussieer verder over dit onderwerp op ons forum!